Behandling


Behandlingstekniker


Efter mer än 25 års erfarenhet har jag lärt mig många behandlingstekniker. Hos Fysioterapi Hagfors kombinerar jag det bästa av alla dessa olika behandlingstekniker för att anpassa behandlingen till dina behov och besvär. Alla behandlingstekniker syftar till att återskapa en bättre funktion i din kropp och nå dina mål. Här nere finns ett utval av de vanligaste behandlingsmetoder som används. 

MANUELL TERAPI

Besvär i ryggen eller andra delar av kroppen kan förekomma när leder inte fungerar som de ska. Oftast är en kortare eller längre överbelastning av leden orsaken till sådana besvär. Att röra sig blir svårt och smärtsamt. Musklerna kan också blir stel och smärtan kan stråla ut mot andra delen av kroppen. Med hjälp av manuell terapi kan du lätt och snabbt bli av med dessa besvär.

Som manuell terapeut tar jag bort ledens funktionsstörning genom att använda specifika passiva mobiliserande tekniker som leder till att rörligheten i leden ökar direkt. Smärtan blir mindre och du kan röra dig mer fritt. Oftast räcker det med att mjukt dra eller trycka på involverade leder. Ibland fylls dessa rörelser på med vissa impulstekniker som gör att delen av själva leden rörs lite snabbare. Ibland hörs då ett knapp eller knistrande ljud.

Nervsystemets information till omkringliggande vävnader normaliseras och muskelspänningar minskar efter behandlingen. Behandlingen gör sällan ont och efteråt kan du känna dig behagligt avslappnad och lite trött, vilket är helt normalt när spänningar släpper. Det upplevs oftast direkt resultat i form av en ökad rörlighet och minskad smärta.

Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till en enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild.

Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Många besvär kan behandlas med manuell terapi såsom:

  • Huvudvärk / migrän
  • Yrsel
  • Nacke och axelbesvär med utstrålande smärtor ner i armen
  • Låsningskänslor mellan skulderbladen
  • Ländryggsbesvär med eller utan utstrålande smärtor ner i benen
  • Käkledsbesvär

IDROTTSMEDICIN


En idrottsfysioterapeut har en viktig roll vid att förebygga, behandla och ge rådför alla personer som vill sporta eller har idrott som hobby eller yrke.

I min mer än 30-års erfarenhet har jag jobbat med många (elit-)idrottare inom blandannat fotboll, basketboll, handboll och friidrott. Syftet är alltid atttillsammans med dig sträva efter bästa funktionen efter en idrottsskada. Och påvilken nivå bestämmer du själva.


Möjlighetenfinns även för idrottsföreningar att jag tillsammans med tränaren tittar påträningsmöjligheter (för hela teamet eller individuell) för att skapa en sågynnsamt som möjligt träningskoncept för att förebygga idrottsskador.


Jag har bland annat varit fysioterapeut hos följande elitföreningar/evenemang:
- LSU TIgers (College football USA)
- Schweiziska Damhandbollteam
- LC Bruhl (handboll Schweiz)
- LC Brühl Leichtatletiek (friidrott, Schweiz)
- Rotterdam Basketbal (Nederländerna)
- Marathon Amsterdam
MEDICINSK TRÄNINGSTERAPI


Denna träningsform har till syfte att stärka, öka rörlighet ochge smärtlindring vid problem i rörelse- och stödjeorganen. Träningen genomförs med aktiva övningar som anpassas individuellt och doseras att de passar dig. Vikterna är inledningsvis låga med många repetitioner för att ökagenomblödningen i vävnaderna vilket ger en snabbare läkningsprocess. Rörelserna banas in och nerv- och muskelsamarbetet optimeras.


Vi använder lätta träningsredskap i början så som gummisnoddar, hantlar, viktmanschetter och din egen kroppsvikt. Enkelt att träna hemma. Successivt stegras belastningen eventuellt med hjälp av träningsmaskiner hemma eller på gym. Vid muskelarbete sker även en frisättning av kroppens egna smärthämmande endorfiner.

Detfinns även möjlighet att få ditt träningsprogramm via e-post. Då kan du även se utförande av dina övningar i en video var och när som helst via vår träningsprtogram Exorlive.

TEJPNING & ORTOSER


Tejpning och ortoser har i stort sätt en funktion att lugna ner och styra strukturer som är överbelastade. Om tejpning fungerar och styrning behövs över längre tid kan man välja att skaffa sig en ortos som exempelvis ett knäskydd eller fotledsstöd. Men även för andra lederfinns ortoser som hjälpmedel.


Tejpningär ett kanonbra verktyg som komplement till andra behandlingar. Tejpning kananvändas inom många olika områden som exempelvis tejpning för att undvikaytterligare skada och ge stöd åt olika strukturer. Även i förebyggande syfteanvänds tejpning där ett utsatt område till exempel axlar tejpas i en mergynnsam position för att undvika överbelastningar.


Förlänge sedan var jag delaktig i utvecklingen av utbildningen TerapeutiskTejpning i Nederländerna. Vid Terapeutisk Tejpning används en tejp som kallas Leukotape-P som är en väldigt stark tejp. Leukotape-P har därför många användningsområden.


Ortos betyder på grekiska ”räta ut” och kallas även för skydd eller stödbandage. Ortoser används ibland i behandlingen för att skapa mer trygghet vid instabila leder eller som stöd efter en skada eller operation. Hos Fysioterapi Hagfors hjälper vi dig att beställa olika sorters ortoser för nästan alla leder i kroppen. Några ortoser kan du få inom Region Värmlands högkostnadsskydd, men de flesta ortoser behöver du betala helt själv. Jag informerar dig gärna vad som är bäst för just dina besvär och ger tips och råd var du kan anskaffa en.
MEDICINSK LASER


Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.


Vad behandlas med lågeffektslaser?
Hos Fysioterapi Hagfors använder vi en GaAs-lasern (904 nm, infrarött – osynligt ljus som är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

Gör det ont?
Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande och många somnar. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läknings-processer. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.


Finns det några risker?
Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.

Kan man äta mediciner?
Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?
Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?
Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.