Artros

Artros

Artros är en sjukdom som sitter i hela leden, men framförallt i ledbrosket. Man kan få artros i kroppens alla leder där det finns brosk men det som man hör talas om mest är artros i knän och höfter, kanske för att det ger större problem.

Det finns en vanlig föreställning om att artros är en förslitning i leden. När man hör det tänker man automatiskt att då behöver jag vila för att inte slita mer, men inget kan vara mer fel. Det är i själva verket tvärtom. Den som har artros kan göra mycket själv för att förbättra sin hälsa. Man behöver inte tiga och lida längre. Man ska fortsätta att vara aktiv men anpassa sina aktiviteter så att man klarar av dem. Att sätta sig på sofflocket är det sämsta man kan göra.

Symtomen kommer som regel smygande, men man kan också insjukna akut. Det kan börja med att lederna blir svullna, ömma och stela och vid kraftig inflammation blir de även varma. På morgonen är stelheten oftast som värst för att sedan förbättras något under dagen.  Även trötthet är ett vanligt symtom vid aktiv inflammation.

Sjukdomen kan variera mycket mellan olika personer och även hos den enskilde individen kan symtomen växla periodvis. Sjukdomen kan gå i skov, dvs ibland har man mindre ont och upplever inga besvär, medan det under vissa perioder kan vara mycket mer kännbart.

På Fysioterapi Hagfors tar vi gärna emot dig med artrosbesvär och ger dig en behandling enligt BOA-konceptet. BOA (Bättre Omhändertagande av Artros) är ett nationellt koncept och register som syftar på att alla patienter med artros ska erbjudas adekvat information och träning enligt gällande behandlingsriktlinjer. Vi jobbar tillsammans med Joint Academy som erbjuder Artrosskola på distans.

Artrosskola på nätet
Artrosskola på nätet genom Joint Academys digitala behandlingsprogram för höft- och knäartros är en väl fungerande behandlingsmetod där du kan komma igång direkt idag med hjälp av en artrosspecialiserad fysioterapeut eller ortoped. Få hjälp att ta hand om din artros hemifrån, från jobbet eller på semestern. Patientavgiften är 0 kronor.
Sex veckors artrosskola leder till minskad smärta och ökad aktivitetsförmåga visar forskningen och vården rekommenderar behandlingen som den primära behandlingen vid artros eller misstanke om artros.
Under sex veckor får du stöttning och hjälp av en artroskunnig fysioterapeut och det individanpassade programmet i appen för att uppnå bästa möjliga resultat.

Så här går artrosskola på nätet till

  1. Uppge ditt mobilnummer och få ett sms med en länk för att ladda ner appen till din mobil
  2. I appen får du svara på några riktade frågor om ditt besvär och sedan prata med en fysioterapeut som ställer diagnos. Därefter kan du påbörja din individuellt anpassade utbildning
  3. När du startat upp följs du sedan kontinuerligt av din fysioterapeut genom hela programmet

Vad kostar artrosskolan?
Patientavgiften är 0 kronor då artrosskolan ingår i primärvården och är landstingsfinansierad.

Kom igång idag med personligt träningsprogram och fysioterapeut som stöttar dig igenom hela programmet.
Du får ett personligt behandlingsprogram som koordineras av en fysioterapeut. Programmet är en kombination av fysiska aktiviteter och interaktiva lektioner där du får lära dig mer om artros. Du får utbildning om artros i form av filmer, bilder och text som du kan läsa och lyssna till närhelst det passar dig. Övningarna vilka är anpassade till dig stegras successivt utifrån dina resultat och mål genom kontinuerlig uppföljning och handledning av din fysioterapeut.

HÄR KOMMER DU IGÅNG MED ARTROSSKOLAN


Artrosskolan under 6 veckor leder till:

Minskad smärta och ökad aktivitetsförmåga:
• 88% av patienterna upplever minskad höft- och knäsmärta
• 54% av patienterna anser sig inte längre behöva operation efter 6 månader
• 42% av patienterna som medicinerat (t ex smärtlindrande) har slutat medicinera efter 6 månader

Andra fördelar med digital artrosskola
• Tillgängligt för alla, inga resor till klinik
• Leg. fysioterapeut som följer patienten genom hela behandlingen
• Ingen väntetid, patienten kan påbörja behandlingen direkt
• Starkt vetenskapligt och medicinskt team som står bakom behandlingen

Har du artros? – Här är vanliga symtom
• Gör det ont i knät när du går eller sitter?
• Känner du dig stel när du stiger ur sängen?
• Är du mindre rörlig i höften när du knyter skorna eller sätter dig i bilen?
Då kanske du har artros!

Artros är en kronisk ledsjukdom som påverkar många delar av livet. Men den betyder inte att du ska sitta still. Tvärtom. Det finns mycket du kan göra för att må bättre, bland annat att fortsätta att vara aktiv.
Först måste du dock veta om du har artros. Skadekompassens artroskoll i samarbete med Joint Academy ger dig en diagnos av en ortoped eller fysioterapeut inom 24 timmar.
Vid artros är det viktigt att komma igång så tidigt som möjligt med artrosskola då detta visar på bättre resultat än om du väntar.

Anmäl dig här på Artrosskola