Träning

Medicinsk Träningsterapi

Denna träningsform har till syfte att stärka, öka rörlighet och ge smärtlindring vid problem i rörelse- och stödjeorganen. Träningen genomförs med aktiva övningar som anpassas individuellt och doseras att de passar dig. Vikterna är inledningsvis låga med många repetitioner för att öka genomblödningen i vävnaderna vilket ger en snabbare läkningsprocess. Rörelserna banas in och nerv- och muskelsamarbetet optimeras.


Vi använder lätta träningsredskap i början så som gummisnoddar, hantlar, viktmanschetter och din egen kroppsvikt. Successivt stegras belastningen eventuellt med hjälp av träningsmaskiner hemma eller på gym. Vid muskelarbete sker även en frisättning av kroppens egna smärthämmande endorfiner.

Bra resultat får du med regelbunden träning, cirka varannan dag.

Det finns även möjlighet att få ditt träningsprogramm via e-post. Då kan du även se utförande av dina övningar i en video var och när som helst.